fiftyfifty, 5050 bord

50/50: En utstillingsturne runt Norge fra 2006 til 2008 med skulptur, foto og installasjoner av og med Per Jonas Lindstrøm og Lars Paalgard. For hvert stopp blev det laget en unik «katalog» i noen få eks. Trondheim – Svålvær – Stavanger – Hamar – (Oslo). Katalogene er laget av Per Jonas. En tekst av Halvor Haugen blev brukt som intro.

 

(Tekst til fifty/fifty Trøndelag senter ….)
Boken er en forstudie, skisse til hele prosjekt 50/50. Blekkprint, håndtekstet og tegnet i. Idè, konsept og produksjon Per Jonas Lindstrøm. Unik 2006.

(Tekst til 50/50 Trøndelag senter ….)
Boken er ikke bare hul på omslaget, men det er kuttet i nesten hver side innuti. Den «omhandler» ekplisitt de faktiske skulpturene som ustillingen 50/50 drasser på. Blekkprint, collasjematerial, håndtekstet, tegning. Idè, konsept og produksjon Per Jonas Lindstrøm. Unik 2006.
Intro tekst Halvor Haugen;  «Das Schlafzimmer des Meisters…» Poeten Pierre-Paul Roux Pleide visstnok å henge opp et skilt på soveromsdøren når han gikk å la sei. På det sto det: «Poeten arbeider.» I tiden etter har utallige kunstnere omfunksjonert soverommene sine, fra hvilested til verksted. Drømmen – og belektede tilstander som ekstrem utmattelse (Dalis paranoidkritiske metode), transe (Bretons automatiske skrift), og selvfølgelig: rus (kunsthistorien kunne skrives som en fortelling om den vekslende dominansen av sentralstimulerende og sentraldempende stoffer) – går igjen som en modell for kunstnerisk praksis. Søvnens drømmearbeid rommer i sin tur drømmen om en annen type arbeid, en skapende virksomhet som ikke dreier sei om viljeanstrengelse. Soveromsdøren er en nødutgang fra det forserte, det planlagte, det utpønskede, det skoleflinke. Drømmen er den flyktige virkeliggjørelsen av en umulig verden der man finner det man trengeruten å måtte lete….

…P.J. & L.P. arbeider sammen i verkstedet. Store isoporflak står lent opp mot veggene, stabler med hvit papp ligger på gulvet. Rundt omkring står bøtter med pappmasje, limpotter, malingsspann. Fra taket henger det to projektorer. P.J. former en sky av kunstskum. L.P. tar frem brødsagen. Nå henter P.J. lim og pappmasje. L.P. sager og maler. P.J. klistrer og murer. En modell. Modellen står og bikker frem og tilbake, mellom det som kunde ha vært og det som kanskje kan bli. På den ene siden skjeres ting ned til beinet, kokes ned til de lar seg håntere – til de kan lekes med. På den andre siden eser ting ut: fordoblet, mint – til et stort prosjekt. L.P. slår på projektorene. P.J mater dem bilder. I lyset vokser det frem en tunnel som strekker seg fra det minst tenklige til det størst tenklige. En ting der ting kanaliseres og omskaleres. En slags trakt. To byggmestere går inn og kommer ut som barn på den andre siden. Eller omvent. To sider av samme sak: «…es lohnt sich darin eine Nacht zu verbringen.             

(Tekst til 50/50 Nordnorsk Kunstnersenter)
Boken baserer seg på skulpturen Alene Boer; (en motorisert skelvende giraff med hode i et komplett urørlig hus). I boken er allt snudd på hode og giraffrøyk siver ut fra antal husformer. Husene, leilighetene, ateljeene mm er steder som kunstnerene Per Jonas og Lars Paalgard har bott eller arbeidet i siden barnsbein. Til stederne medfølger noen autentiske historier fra deres virkelige liv. Blekkprint, håndtekstet,  5 eksemplarer  2007. Idè, konsept og produksjon Per Jonas Lindstrøm

…P.J. & L.P. arbeider sammen i verkstedet. Store isoporflak står lent opp mot veggene, stabler med hvit papp ligger på gulvet. Rundt omkring står bøtter med pappmasje, limpotter, malingsspann. Fra taket henger det to projektorer. P.J. former en sky av kunstskum. L.P. tar frem brødsagen. Nå henter P.J. lim og pappmasje. L.P. sager og maler. P.J. klistrer og murer. En modell. Modellen står og bikker frem og tilbake, mellom det som kunde ha vært og det som kanskje kan bli. På den ene siden skjeres ting ned til beinet, kokes ned til de lar seg håntere – til de kan lekes med. På den andre siden eser ting ut: fordoblet, mint – til et stort prosjekt. L.P. slår på projektorene. P.J mater dem bilder. I lyset vokser det frem en tunnel som strekker seg fra det minst tenklige til det størst tenklige. En ting der ting kanaliseres og omskaleres. En slags trakt. To byggmestere går inn og kommer ut som barn på den andre siden. Eller omvent. To sider av samme sak: «…es lohnt sich darin eine Nacht zu verbringen.                                Halvor Haugen

 (Tekst til 50/50 Hå Gamle Prestegård)
Alle skulpturer og noen til som ingår i utstillingen fifty/fifty figurerer her i en ny setting, i det naturfagre Hå til toner fra sekkpipe og basuner.  Blekkprint. Idè, konsept og produksjon Per Jonas Lindstrøm. 5 eksemplarer 2007.

(Tekst til 50/50 Kunstbanken)
Boken er et sammelsurium av utrivne foto, Per Jonas sin mammas papirdukke klær, hans poesi og rotereiret på ateljeet i Oslo Rådhus. Blekkprint, håndtekstet, collasjemateriale. Idè, konsept og produksjon Per Jonas Lindstrøm. 2 eksemplarer 2008.

«50/50»	Kunstbanken Hedemark Kunstsenter  Hamar  2008  2 eks 5050Oslo 5050Ha 5050Trondheim 5050Svållvær