Endagsbøker bord

6 kunstnere: Sofie Persvik, Christel Sverre, Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen, Kalle Grude og Pierre Lionel Matte. Prosjektet var et gi og ta samarbeid der idéer og konsept ble utviklet på en dag og produksjon tok 2 – 3 dager. Bøkene ble utviklet i samarbeid med Per Jonas Lindström. 4 eksemplar ble produsert. To til kunstnerne og to til produsent. 1997 – 98. I 2001 ble ytterligere en endagsbok produsert med Tina Jonsbu. I 2016 vil det bli laget en ny workshop med de samme deltagerne.

CHRISTEL SVERRE SOFIE PERSVIK - the forward violet PIERRE LIONEL MATTE - Passport GEIR TORE HOLM - Wood of fame SØSSA JØRGESEN - Take away TINA JONSBU KALLE GRUDE - Album